Thứ 2, 06/02/2023, 00:11[GMT+7]

Hưng Hà: Phấn đấu gieo cấy 10.550ha lúa xuân năm 2023

Thứ 4, 30/11/2022 | 19:04:17
1,344 lượt xem
Chiều ngày 30/11, UBND huyện Hưng Hà tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Vụ xuân năm 2023, Hưng Hà phấn đấu gieo cấy 10.550ha lúa xuân, trong đó nhóm lúa năng suất cao chiếm từ 60 - 65%, nhóm giống lúa chất lượng gạo ngon chiếm 35 - 40%; ngoài ra toàn huyện phấn đấu gieo trồng 2.490ha cây màu xuân, 1.900 cây màu hè, 900ha cây màu hè thu, trên 6.000ha cây vụ đông. Trong chăn nuôi, huyện phấn đấu phát triển tổng đàn lợn đạt 105.000 con trở lên, đàn gia cầm đạt 2.400.000 con trở lên, đàn trâu bò đạt 16.000 con; phát triển nuôi cá lồng trên sông đã được quy hoạch, số lượng từ 256 lồng trở lên. Bên cạnh đó, huyện giao chỉ tiêu kế hoạch làm thủy lợi đông xuân năm 2022 - 2023 cho 35 xã, thị trấn, trong đó tổ chức bảo dưỡng 138 trạm bơm, nạo vét 219.624,0m³ kênh mương nội đồng; tổ chức phát quang vệ sinh kênh mương nội đồng; sửa chữa xây mới cống đập, giải phóng dòng chảy, nạo vét sông trục dân trên địa bàn toàn huyện.

Nông dân Hưng Hà mở rộng diện tích trồng cây vụ đông. 

Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Hưng Hà đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm cơ cấu giống, lịch thời vụ sản xuất đã đề ra; các địa phương huy động nhân lực, phương tiện nạo vét, sửa chữa các trạm bơm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất; tổ chức cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân; triển khai kịp thời, có hiệu quả các cơ chế hỗ trợ của các cấp; đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào sản xuất… Đồng thời, tiếp tục khuyến khích các mô hình tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa; phát triển các trang trại, gia trại, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tập trung theo quy hoạch; hỗ trợ xây dựng mô hình con giống mới có năng suất và hiệu quả kinh tế cao; khuyến khích loại hình sản xuất liên doanh, chăn nuôi an toàn sinh học theo chuỗi liên kết giá trị; hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm theo quy định; tổ chức tham quan, học tập các mô hình sản xuất tiên tiến trong và ngoài tỉnh để nâng cao giá trị sản xuất.

Thanh Thủy