Thứ 3, 31/01/2023, 23:25[GMT+7]

Kiến Xương: Triển khai đề án công tác thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ xuân, vụ hè năm 2023

Thứ 5, 29/12/2022 | 17:14:58
2,048 lượt xem
Sáng ngày 29/12, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) Kiến Xương tổ chức hội nghị triển khai đề án công tác thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ xuân, vụ hè 2023.

Các xã trong huyện chủ động xây dựng phương án điều tiết nước phù hợp tại địa phương.

Theo đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2023, toàn huyện Kiến Xương phấn đấu gieo cấy 11.000 ha lúa xuân và 1.400 ha cây màu xuân trở lên. Từ mục tiêu phấn đấu và kế hoạch sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2023 của huyện đề ra, để thực hiện có hiệu quả đề án phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp, Xí nghiệp KTCTTL Kiến Xương đã chủ động xây dựng phương án, sẵn sàng tổ chức triển khai kế hoạch mở nước đổ ải phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2023; đồng thời tổ chức tập huấn việc thử mặn cho các cán bộ kỹ thuật cụm thủy nông và các thủ cống đập; chuẩn bị cấp đủ lượng thuốc thử mặn cho các cống lấy nước dưới đê; bố trí lực lượng công nhân vận hành cùng các cán bộ kỹ thuật thường xuyên túc trực tại các công trình cống đập, trạm bơm để theo dõi vận hành điều tiết nước phục vụ đổ ải gieo cấy lúa xuân; phối hợp với Công ty Điện lực huyện kiểm tra hệ thống đường dây và thiết bị điện bảo đảm cung cấp điện liên tục, an toàn theo yêu cầu bơm nước đổ ải. UBND, HTX SXKD DVNN các xã, thị trấn trong huyện cũng tập trung mọi nguồn lực khẩn trương hoàn thành kế hoạch làm thủy lợi đông xuân năm 2022 – 2023; chủ động xây dựng phương án điều tiết nước phù hợp với địa phương.

Thanh Huyền

(Đài TT-TH Kiến Xương)