Thứ 2, 27/03/2023, 07:04[GMT+7]

Lấy nước đổ ải cho trên 71.300ha diện tích gieo cấy

Thứ 3, 31/01/2023 | 16:42:29
2,366 lượt xem
Đến ngày 31/1, toàn tỉnh đổ ải được 71.314ha, bằng 95,3% diện tích gieo cấy. Trong đó, các huyện: Đông Hưng, Tiền Hải, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, cơ bản 100% diện tích gieo cấy đã có nước.

Công nhân trạm bơm Hậu Thượng (Đông Hưng) kiểm tra máy móc, sẵn sàng vận hành bơm lấy nước đổ ải phục vụ làm đất, gieo cấy lúa xuân.

Đợt 2 liên hồ thủy điện xả nước trong 8 ngày, từ 0 giờ ngày 1 đến 24 giờ ngày 8/2. Đợt xả nước này trùng với kỳ triều cường từ ngày 1 đến ngày 9/2, ngành nông nghiệp đề nghị hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình và các địa phương tận dụng tối đa thời gian này để lấy nước vào hệ thống, khai thác tối đa khả năng tự chảy và vận hành các trạm bơm điện đổ ải đại trà hết toàn bộ diện tích gieo cấy; tăng cường kiểm tra sau đổ ải để tránh lãng phí, thất thoát nước.

Ngân Huyền