Thứ 5, 30/03/2023, 15:12[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Kiểm tra tình hình gieo cấy lúa xuân

Thứ 6, 03/02/2023 | 14:53:23
1,141 lượt xem
Để bảo đảm lúa xuân gieo cấy theo đúng lịch thời vụ, từ đầu tháng 2 đến nay lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ cùng với các phòng chuyên môn của huyện tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương về công tác gieo cấy, trong đó tập trung về vấn đề gieo mạ, làm đất, lấy nước, nạo vét kênh mương...

Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ và các phòng chuyên môn kiểm tra công tác làm đất tại một số địa phương trong huyện.

Qua kiểm tra, đến ngày 2/2, toàn huyện đã gieo mạ được trên 70% diện tích, các địa phương tập trung lấy nước, tổ chức cày lồng, bừa ngả bảo đảm làm đất kỹ trước khi gieo cấy, tổ chức nạo vét kênh mương để khơi thông dòng chảy. Quá trình kiểm tra, huyện nhắc nhở các địa phương rà soát lại những diện tích chưa làm đất, tập trung tuyên truyền kịp thời làm đất gieo cấy, hạn chế thấp nhất diện tích bỏ ruộng hoang trong sản xuất.

Xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) huy động máy móc nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy phục vụ cho việc gieo cấy.

Năm 2023, huyện Quỳnh Phụ gieo cấy trên 11.000ha diện tích lúa xuân. Theo kế hoạch việc gieo cấy sẽ tập trung từ ngày 10/2 và phấn đấu hoàn thành vào ngày 20/2.

Nguyễn Cường