Chủ nhật, 26/03/2023, 00:47[GMT+7]

Tiền Hải: Tập trung chăm sóc lúa xuân

Thứ 7, 04/03/2023 | 08:34:07
409 lượt xem
Vụ xuân năm nay huyện Tiền Hải gieo trồng đạt 9.900ha diện tích, cơ cấu giống lúa chất lượng cao chiếm 52% gồm các giống Bắc thơm 7, T10, Đài thơm 8; nhóm lúa thuần năng suất cao khoảng 48% diện tích chủ yếu cấy các giống lúa TBR225, BC15…

Nông dân huyện Tiền Hải chủ động các biện pháp phòng chuột phá hại lúa xuân.

Nhờ chủ động tập trung sản xuất, diện tích lúa xuân huyện Tiền Hải hoàn thành gieo cấy trong khung thời vụ đề ra. Để bảo đảm lúa xuân phát triển, Tiền Hải chỉ đạo các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nông dân tập trung chăm sóc lúa xuân như: Tích cực tiến hành tỉa dặm bảo đảm mật độ phù hợp; bón thúc cho lúa giai đoạn này nên dùng kali đi kèm với lượng khoảng 3 - 3,5 kg urê/sào, hoặc sử dụng các loại phân NPK chuyên dùng bón thúc; duy trì mức nước 2 - 3cm để bảo đảm phân bón phân giải tốt.

Các HTX tăng cường tổ chức lớp tập huấn KHKT về quy trình chăm sóc lúa xuân, cách sử dụng phân bón trong giai đoạn đầu lúa xuân phát triển. Tăng cường các biện pháp diệt chuột, ốc bươu vàng bằng phương pháp thủ công, thuốc sinh học. Triển khai cung ứng vật tư nông nghiệp để bà con nông dân chủ động thời gian bón thúc cho lúa xuân phát triển. Trong giai đoạn đầu lúa xuân bén rễ hồi xanh, là thời điểm có nguy cơ phát sinh nhiều loại sâu bệnh hại lúa, huyện Tiền Hải cũng yêu cầu ngành chuyên môn, các HTX cần chú trọng cử cán bộ khuyến nông thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

Mạnh Thắng