Thứ 3, 28/03/2023, 07:10[GMT+7]

Vũ Thư: Gieo cấy 7.690 ha lúa xuân

Thứ 4, 15/03/2023 | 21:11:46
327 lượt xem
Chiều ngày 15/3, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện đề án sản xuất vụ xuân năm 2023.

Đại biểu xã Việt Thuận phát biểu tại hội nghị.

Vụ xuân năm 2023, nông dân huyện Vũ Thư gieo cấy được 7.690 ha lúa, giảm 14,5 ha so với vụ xuân năm 2022 do một số diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Giống lúa Bắc Thơm số 7 và T10 chiếm gần 45% diện tích, lúa TBR224, TBR-1 chiếm gần 27% diện tích, còn lại là lúa Thiên Ưu 8, Đài Thơm 8, nếp N97, BC15 và một số giống lúa khác. Lúa cấy toàn huyện đạt 48% tổng diện tích, tăng hơn 6% so với vụ xuân năm 2022; trong đó diện tích lúa cấy bằng máy đạt 46%. Hiện nay lúa xuân của huyện đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, sinh trưởng thuận lợi, phát triển đồng đều. Toàn huyện gieo trồng được 2.890 ha cây màu xuân, đạt 96% kế hoạch, chủ yếu là ngô, lạc, đậu đỗ, dưa ăn quả, bí xanh.

Nông dân Vũ Thư nhặt cỏ, tỉa dặm, chăm sóc lúa xuân.

Hội nghị nhằm rút kinh nghiệm một số hạn chế, bổ khuyết kịp thời các nhiệm vụ cấp thiết trong sản xuất vụ xuân - hè cho cán bộ cơ sở, từ đó tiếp tục chỉ đạo, điều hành sản xuất sát với thực tế cơ sở, bảo đảm hiệu quả sản xuất, thu nhập của nông dân.

Quỳnh Lưu