Thứ 2, 04/03/2024, 21:00[GMT+7]

Tiền Hải: Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ước đạt 440 tỷ đồng

Thứ 4, 06/12/2023 | 17:32:31
2,088 lượt xem
Năm 2023, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi của huyện Tiền Hải ước đạt 440 tỷ đồng tăng 2,84% so với cùng kỳ.

Các hộ chăn nuôi huyện Tiền Hải tập trung phát triển trang trại, gia trại theo hướng bền vững.

Ngành chăn nuôi của Tiền Hải phát triển ổn định, công tác phòng, chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm được triển khai kịp thời nên không có dịch bệnh lớn xảy ra. Kinh tế trang trại, gia trại tiếp tục phát triển theo hướng tập trung, tạo ra sản phẩm có chất lượng, giá trị hàng hóa cao. Cơ cấu lại ngành chăn nuôi được Tiền Hải quan tâm thực hiện, trong đó tập trung phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại theo hướng bền vững. Các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học được phổ biến rộng khắp cho các hộ chăn nuôi thông qua các khóa đào tạo, tập huấn. Những tiến bộ về giống, công nghệ sản xuất được áp dụng trong sản xuất, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, chất lượng sản phẩm cao hơn có tính cạnh tranh trên thị trường. 

Đến nay, đàn trâu bò đạt 5.879 con, tăng 1,1%, đàn lợn 56.998 con tăng 3%, đàn gia cầm 1,6 triệu con tăng 1,2% so với cùng kỳ.

Mạnh Thắng