Thứ 6, 01/03/2024, 12:26[GMT+7]

Kiến Xương phấn đấu gieo cấy 11.000ha lúa, trồng trên 1.500ha cây màu vụ xuân trở lên

Thứ 6, 22/12/2023 | 16:20:49
997 lượt xem
Sáng ngày 22/12, UBND huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2024.

Hàng năm xã Vũ An đều duy trì trồng các loại cây rau màu ở vụ xuân.

Vụ xuân năm 2024, huyện Kiến Xương phấn đấu gieo trồng 100% diện tích lúa và cây màu, không để ruộng hoang. Diện tích gieo cấy lúa xuân từ 11.000ha, năng suất đạt 71 tạ/ha trở lên, sản lượng đạt trên 78.000 tấn, diện tích cấy lúa bằng máy chiếm 40% tổng diện tích gieo cấy. Cây màu xuân phấn đấu gieo trồng đạt 1.500ha trở lên, đồng thời tận dụng mọi quỹ đất gieo trồng cây màu hè, phấn đấu đạt diện tích 1.200ha trở lên. Tiếp tục mở rộng quy mô các vùng sản xuất lúa giống, lúa hữu cơ, mô hình nông nghiệp công nghệ cao, phấn đấu xây dựng thêm 5 sản phẩm OCOP nông nghiệp trở lên trong năm 2024.

HTX Sản xuất kinh doanh nông sản Quang Lanh chuẩn bị phân bón cho vụ lúa xuân năm 2024. 

UBND huyện Kiến Xương yêu cầu các xã, thị trấn xây dựng đề án sản xuất chi tiết của địa phương đồng thời tích cực xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả. Khuyến khích thực hiện tích tụ ruộng đất, liên kết sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa. Yêu cầu HTX SXKD DVNN các địa phương tổ chức tốt các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất, mở rộng dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo trồng đến từng thôn, tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi chủ động xây dựng đề án thủy lợi, chủ động lấy nước và điều tiết nước hợp lý bảo đảm cho lúa và cây màu sinh trưởng, phát triển một cách tốt nhất.

Thu Thủy