Thứ 6, 01/03/2024, 10:34[GMT+7]

Kiến Xương: Đánh giá, phân hạng 8 sản phẩm OCOP năm 2023

Thứ 5, 28/12/2023 | 17:25:32
2,399 lượt xem
Chiều ngày 28/12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023.

Các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Kiến Xương kiểm tra các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023.

Qua khảo sát, đánh giá, tư vấn, hướng dẫn có 8 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023 gồm: Hành tía Quang Trung, đồ gỗ mỹ nghệ Văn Điệp, chả cá Tuệ Phụng, bột sắn dây Bình Nguyên, chè xanh Quốc Tuấn, lạc đỏ Vũ An, đồ đồng Nguyễn Hoàn và mắm cáy chợ Gốc.

Các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận, chấm điểm sản phẩm theo các tiêu chí quy định. Qua đánh giá, Hội đồng thống nhất 8 sản phẩm đủ tiêu chuẩn đạt OCOP 3 sao.

Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được các thành viên Hội đồng thực hiện nghiêm túc, chính xác, đúng với chất lượng và yêu cầu đề ra.

Phạm Hưng 

(Đài TT-TH Kiến Xương)