Thứ 3, 21/05/2024, 14:13[GMT+7]

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tích tụ, tập trung đất đai

Thứ 3, 09/04/2024 | 15:08:50
1,749 lượt xem
Sáng ngày 9/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tuyên truyền Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh ban hành quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh thái Bình giai đoạn đến năm 2028 (Nghị quyết số 08).

Cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật giới thiệu nội dung chính của Nghị quyết số 08.

Đại diện một số HTX SXKD DVNN và nông dân sản xuất trồng trọt quy mô lớn trên địa bàn tỉnh được giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 08, trong đó tập trung vào đối tượng, nguyên tắc hỗ trợ, điều kiện để được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phương thức, nguồn vốn hỗ trợ. Các đại biểu cũng được hướng dẫn thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với các đối tượng UBND cấp xã, cơ sở thôn, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng hỗ trợ và đáp ứng các điều kiện theo quy định của cơ chế, chính sách.

Hội nghị giúp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tích tụ tập trung đất đai trên địa bàn tỉnh nắm được các nội dung Nghị quyết số 08, tiếp cận và được thụ hưởng từ chính sách từ đó thúc đẩy quá trình tích tụ tập trung đất đai, phục vụ sản xuất hiệu quả hơn.

Đến nay tỉnh Thái Bình có trên 1.900 hộ nông dân tích tụ, tập trung ruộng đất sản xuất theo hướng hàng hóa quy mô từ 2ha trở lên. Trong đó có 3.220 hộ sản xuất quy mô từ 5ha, trên 10ha có 151 hộ. Diện tích tích tụ, tập trung đạt 7.843ha, bình quân 4,1ha/tổ chức, hộ gia đình.

Ngân Huyền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày