Thứ 5, 30/11/2023, 14:45[GMT+7]

Triển khai quy định quản lý chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh

Thứ 2, 16/10/2017 | 12:26:41
2,666 lượt xem
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai tuyên truyền Quy định quản lý chất lượng an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản và muối trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vào sáng ngày 16/10.

Quy định quản lý chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản và muối trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh quyết định ban hành theo Quyết định số 17/2017/QĐ - UBND. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các sở, ngành, đơn vị liên quan, các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn, thực phẩm nông lâm thủy sản.

Theo Quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phân công các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản và muối được quy định tại Quyết định có hiệu quả. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP nông lâm thủy sản. UBND các huyện, thành phố ngoài phối hợp với các cấp, ngành thực hiện chức năng quản lý còn tiến hành chỉ đạo công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATTP để nhân dân biết và thực hiện. Các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối có trách nhiệm thực hiện, duy trì điều kiện và ký cam kết bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật. Các sở, ban ngành khác có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Quyết định theo địa bàn, lĩnh vực được phân công đạt hiệu quả cao.

Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở và các huyện, thành phố lập báo cáo đánh giá kết quả triển khai công tác quản lý ATTP nông lâm thủy sản năm 2017.

 Mai Thư