Thứ 6, 21/06/2024, 17:36[GMT+7]

Hội thảo tư vấn phản biện Đề án Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Thái Bình

Thứ 5, 26/07/2018 | 14:54:40
922 lượt xem
Sáng ngày 26/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện Đề án Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Dự hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo các sở, ngành chuyên môn của tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án. Theo đó, Đề án tập trung đánh giá đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội, hiện trạng tài nguyên nước, khai thác sử dụng nước, các vấn đề tồn tại trong việc khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước; dự báo xu thế biến động tài nguyên nước về nhu cầu khai thác sử dụng tài nguyên nước, quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Thái Bình.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến bổ sung, hoàn thiện về cấu trúc, bố cục Đề án và nội dung quy hoạch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đáp ứng được yêu cầu của tỉnh. Trên cơ sở thực tế tài nguyên nước ở Thái Bình, các chuyên gia cho rằng: việc quy hoạch phân bổ, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước cần phải đáp ứng đầy đủ các nội dung như: quy hoạch phân bổ, khai thác sử dụng nguồn nước; quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước; phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các ngành, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật yêu cầu cơ quan chủ trì thực hiện Đề án cần rà soát, chỉnh sửa, bổ sung bố cục và hoàn thiện nội dung quy hoạch có tính khả thi, phù hợp và phát huy hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án trước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đặng Anh