Chủ nhật, 14/07/2024, 08:36[GMT+7]

Tiền Hải: 152 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội

Thứ 5, 14/07/2022 | 17:43:01
1,397 lượt xem
Sáng ngày 14/7, huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện Tiền Hải trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

Qua 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Tiền Hải đã mang lại kết quả tích cực đối với công tác xóa đói, giảm nghèo và an sinh xã hội. Đồng vốn tín dụng chính sách giúp nhiều hộ nghèo có điều kiện cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng. Từ 2 chương trình tín dụng ban đầu với tổng dư nợ là 34.273 triệu đồng, đến nay trên địa bàn huyện Tiền Hải đã triển khai thực hiện 13 chương trình tín dụng chính sách, tính đến 30/6/2022, tổng dư nợ nguồn vốn đạt 517.099 triệu đồng với 14.622 ngàn khách hàng vay vốn, tăng 482.826 triệu đồng, gấp 15,09 lần so với dư nợ 31/12/2003. Doanh số cho vay đạt 1.663,42 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 1.237,41 tỷ đồng. Toàn huyện có 430 tổ tiết kiệm và vay vốn, dư nợ bình quân là 1.200 triệu đồng/tổ. 

20 năm thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đã có 152 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, trong đó số hộ vượt qua ngưỡng nghèo là 17.407 hộ, số lao động được tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm là 9.151 hộ và 14.621 học sinh, sinh viên được vay vốn đi học; trên 60 ngàn công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng; 1.202 số căn nhà hỗ trợ hộ nghèo được xây dựng; có 2 doanh nghiệp được vay vốn để trả lương ngừng việc phục hồi sản xuất cho 80 lao động. Từ các chương trình vốn vay thiết thực tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Tiền Hải giảm chỉ còn 2,38%.

Mạnh Thắng