Thứ 7, 26/11/2022, 19:01[GMT+7]

Quỳnh Phụ: 9 tháng, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 497.261 triệu đồng

Thứ 4, 26/10/2022 | 13:35:38
1,520 lượt xem
Từ đầu năm đến nay, công tác cho vay vốn triển khai các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ luôn được Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tích cực tuyên truyền để người dân được hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

Người dân Quỳnh Phụ thực hiện các thủ tục vay vốn để phát triển sản xuất.

Theo số liệu tổng hợp của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Phụ, đến ngày 30/9 tổng dư nợ toàn huyện là 497.261 triệu đồng, đạt 97,95% kế hoạch giao. Việc sử dụng vốn tập trung triển khai một số chương trình an sinh xã hội. Cụ thể, chương trình cho vay hộ nghèo dư nợ 14.842 triệu đồng, hộ cận nghèo dư nợ 20.107 triệu đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường dư nợ 178.754 triệu đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo dư nợ 238.790 triệu đồng; cho vay hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở dư nợ 211 triệu đồng; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn dư nợ 5.970 triệu đồng; cho vay giải quyết việc làm dư nợ 29.269 triệu đồng...

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách giúp cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Nguyễn Cường

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày