Thứ 6, 02/12/2022, 12:59[GMT+7]

Hưng Hà: Triển khai các giải pháp thực hiện thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm

Thứ 7, 29/10/2022 | 17:54:19
1,443 lượt xem
Sáng ngày 29/10, UBND huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp thực hiện thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm.

Lãnh đạo huyện Hưng Hà phát biểu tại hội nghị.

10 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Hưng Hà thực hiện 1.449.388 triệu đồng, đạt 103% dự toán, bằng 125% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện 1.315.751 triệu đồng, đạt 103% dự toán năm, bằng 138% so với cùng kỳ năm 2021. 10/10 khoản thu nội địa đều đạt trên 90% dự toán năm trở lên. Toàn huyện đã thực hiện được 6 cuộc đấu giá ở 19 xã, thị trấn và 01 cuộc đấu giá các khu đất thuộc cấp huyện quản lý với diện tích 3,6ha, 115 lô đất, số tiền trúng đấu giá 389,7 tỷ đồng. 

Lãnh đạo UBND thị trấn Hưng Nhân đóng góp ý kiến về tăng thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm.

Để phấn đấu hoàn thành thu ngân sách nhà nước năm 2022, huyện Hưng Hà tiếp tục chỉ đạo ngành thuế chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp quản lý, xử lý, đôn đốc thu nợ cũ linh hoạt, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế. Các xã, thị trấn tập trung thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quyết định của UBND huyện bảo đảm đúng tiến độ; quản lý chặt chẽ các khoản thu phí, lệ phí và các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước; tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu giá và thu tiền sử dụng đất, tạo nguồn vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và chi đầu từ phát triển kinh tế - xã hội. Các phòng ban, ngành của huyện tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan trong quá trình thực hiện các thủ tục về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trích đo, trích lục, thẩm định giá đất, quy trình thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm thời gian theo tiến độ và kế hoạch dự kiến; tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách hành chính và triển khai hóa đơn điện tử trong lĩnh vực thuế; tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực hiện các thủ tục một cách nhanh nhất; tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức về nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp thuế đối với Nhà nước…

Thanh Thuỷ

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày