Chủ nhật, 05/02/2023, 11:45[GMT+7]

Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải - Kiến Xương: Nỗ lực hoàn thành thu ngân sách

Thứ 4, 07/12/2022 | 22:25:59
1,954 lượt xem
Với quyết tâm cao, Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải - Kiến Xương đã tập trung quản lý thu, đôn đốc nộp đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế vào ngân sách nhà nước (NSNN), không để xảy ra tình trạng kê khai thiếu, nộp không đủ số thuế phát sinh, bảo đảm hoàn thành kế hoạch thu NSNN trên địa bàn huyện Tiền Hải.

Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiền Hải bảo đảm sản xuất, kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Ông Đào Trọng Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải - Kiến Xương cho biết: Năm 2022, thế giới có nhiều diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, dẫn đến giá cả một số nguyên vật liệu thiết yếu tăng cao ảnh hưởng đến chi phí đầu vào sản xuất, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiền Hải gặp khó khăn. Cùng với đó, giao dịch bất động sản trên thị trường lắng xuống, nhiều khu đất phải tổ chức đấu giá nhiều lần, giá đấu cũng không được như dự kiến. Trước những yếu tố khách quan trên, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải - Kiến Xương  đã phối hợp với huyện Tiền Hải tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách về thuế để người nộp thuế nắm bắt và thực hiện đúng quy định; tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Phát động thi đua để cán bộ, nhân viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường tuyên truyền việc chuyển đổi hóa đơn điện tử, tuyên truyền các chính sách thuế mới... đến tất cả người nộp thuế trên địa bàn bằng nhiều hình thức. Đơn vị cũng xác định giải pháp tiên quyết là tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ phụ trách lĩnh vực, địa bàn. Thường xuyên rà soát, thiết lập hồ sơ theo dõi, đôn đốc thu nợ. Kết quả, tính đến ngày 28/11 trên địa bàn huyện Tiền Hải đã thu được 759.287 triệu đồng, đạt 115% dự toán giao. Nếu trừ tiền sử dụng đất thu được 147.164 triệu đồng, đạt 151% dự toán. Trong đó, nhiều khoản thu vượt cao so với cùng kỳ, có khoản đã hoàn thành dự toán được giao. Đây cũng là số thu ngoài quốc doanh cao nhất trong những năm gần đây.

Cá nhân làm thủ tục kê khai thuế tại Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải - Kiến Xương.

Để hoàn thành công tác thu NSNN trên địa bàn huyện Tiền Hải năm 2022, Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải - Kiến Xương tiếp tục triển khai nhiều giải pháp: Thực hiện nghiêm quy trình quản lý thu nợ để yêu cầu các tổ chức, cá nhân còn nợ thuế nộp vào NSNN, mục tiêu thu nợ cũ và hạn chế phát sinh nợ mới. Bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bám sát số thuế và thời điểm gia hạn để kịp thời đôn đốc doanh nghiệp nộp ngay vào NSNN khi đến hạn. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn khai thác nguồn thu mới, kịp thời phát hiện và thu vào NSNN những khoản thu vãng lai. Tiếp tục thực hiện kỷ luật, kỷ cương, quy trình quản lý khi thi hành công vụ, không gây phiền hà cho người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Đồng thời, Chi cục tăng cường công tác hướng dẫn, kê khai nộp tiền sử dụng đất, kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, các chính sách thuế mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế. Theo dõi sát tiến độ thu, nộp NSNN hàng ngày để kịp thời triển khai các giải pháp quản lý thu, khai thác tăng thu nhằm hoàn thành dự toán được giao trong tháng cuối năm. Rà soát thu đúng, thu đủ các khoản thu phát sinh đi đôi với thực hiện quyết liệt công tác chống thất thu, có biện pháp đôn đốc các khoản thu. Thực hiện công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.

Mạnh Thắng