Thứ 2, 06/02/2023, 01:05[GMT+7]

Đông Hưng: Doanh số cho vay ưu đãi chính sách xã hội đạt gần 159 tỷ đồng

Thứ 4, 21/12/2022 | 15:11:12
4,368 lượt xem
Năm 2022, huyện Đông Hưng có gần 4.560 lượt người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi của Chính phủ với tổng nguồn vốn cho vay đạt gần 159 tỷ đồng.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Hưng kiểm tra, rà soát đối tượng vay vốn ưu đãi.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Hưng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, bảo đảm giải ngân chương trình tín dụng chính sách đến đúng các đối tượng thụ hưởng. Tổng dư nợ cho vay ưu đãi đến thời điểm hiện nay đạt hơn 499 tỷ đồng. Riêng cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với hơn 17,4 tỷ đồng của 466 món. Trong đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân nguồn vốn vay theo chương trình học sinh, sinh viên mua máy tính được hơn 1,2 tỷ đồng; chương trình giải quyết việc làm được 11,6 tỷ đồng; chương trình nhà ở xã hội được 4,4 tỷ đồng và chương trình giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập với số tiền 167 triệu đồng. Nguồn vốn vay trên đã góp phần tích cực vào việc giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế, giúp giảm nghèo tại các xã, thị trấn trong huyện.

Năm 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Hưng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về vốn vay ưu đãi đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tập trung rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, trong đó tăng cường giám sát quá trình thực hiện, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 0,1%. Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng và chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP Chính phủ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, góp phần cải thiện đời sống của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện.

Hoàng Linh

(Đài TT-TH huyện Đông Hưng)