Thứ 6, 03/02/2023, 00:26[GMT+7]

Thành phố: Cơ bản hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công

Thứ 5, 22/12/2022 | 21:38:44
11,997 lượt xem
Bằng nhiều giải pháp kịp thời, linh hoạt và quyết liệt, thành phố Thái Bình đã cơ bản hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn năm 2022. Khối lượng thực hiện các dự án, công trình ước đạt trên 388 tỷ đồng, bằng 114,51% kế hoạch vốn; giá trị thanh toán, tạm ứng trên 334 tỷ đồng, đạt 98,58% kế hoạch vốn.

Tuyến đường quy hoạch số 2, khu đô thị Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) đang được gấp rút hoàn thành.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Để đạt được kết quả đó, ngay từ những tháng đầu năm, UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước, của tỉnh về đầu tư công, đấu thầu, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; triển khai nhiều giải pháp và ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo, phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư và giải quyết các thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện một số dự án, tổ chức đấu thầu, đấu giá các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công cộng, 7 khu dân cư tạo nguồn theo Thông báo số 126-TB/TU, ngày 19/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án tạo nguồn, các dự án hạ tầng đô thị theo Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, UBND các phường, xã và các phòng, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các công việc cụ thể để đạt mục tiêu giải ngân đề ra. Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án để kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn cho phù hợp. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan.

Nhờ quan tâm làm tốt công tác đầu tư công, tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội trên địa bàn thành phố được đẩy nhanh, hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu, công năng sử dụng; nhiều công trình, dự án được đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả tích cực, phục vụ tốt mục tiêu đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Năm 2022, 40 công trình đang triển khai thực hiện, trong đó 16 công trình, dự án về giao thông, hạ tầng kỹ thuật, giáo dục, công cộng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, công tác nghiệm thu quyết toán cũng được hoàn tất theo đúng quy định. Một số công trình dự án có ý nghĩa to lớn với sự phát triển kinh tế - xã hội cũng đang được tập trung nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường 454 từ thành phố Thái Bình đến cầu Sa Cao.

Những ngày này, trên công trường thi công dự án nút thắt đường Đinh Tiên Hoàng, không khí làm việc khẩn trương, sôi nổi;  đơn vị thi công đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, bởi khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, lưu thông hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đô thị thành phố. Chính vì vậy, UBND thành phố quan tâm chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng thi công và thời gian hoàn thành dự án như kế hoạch đề ra, phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn theo kế hoạch.

Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 của thành phố vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng dẫn đến chậm tiến độ phải điều chỉnh giảm kế hoạch vốn như đường quy hoạch số 2 thuộc quy hoạch Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình, đường Trần Phú kéo dài, đường đến trung tâm xã Vũ Đông, đường Trần Lãm (từ Lý Bôn đến cầu Sam)... Vì vậy, năm 2023, UBND thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư việc thực hiện dự án và giải ngân các nguồn vốn, kịp thời ngăn chặn, kiên quyết xử lý những sai phạm trong đầu tư công ngay từ khi mới phát sinh. Giao kế hoạch vốn đầu tư công sớm để các chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện; chủ động các giải pháp tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, giải phóng mặt bằng; lựa chọn nhà đầu tư có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Minh Nguyệt