Thứ 4, 19/06/2024, 18:50[GMT+7]

Phát huy hiệu quả chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách

Thứ 5, 29/12/2022 | 15:12:25
4,568 lượt xem
Ngày 29/12, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Binh.

Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Theo dự thảo báo cáo tại hội nghị, từ 8.631 tỷ đồng dư nợ nhận bàn giao của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Kho bạc Nhà nước Việt Nam, đến ngày 30/11/2022, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 279.732 tỷ đồng, tăng 271.101 tỷ đồng, gấp 32 lần so với năm 2002. Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hằng năm đạt 21,1%. Hiện nay, cả nước có gần 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Trong tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội, dư nợ cho vay các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 99.810 tỷ đồng, chiếm 35,7%, với gần 2,2 triệu khách hàng còn dư nợ; dư nợ cho vay tại huyện nghèo là 30.494 tỷ đồng, chiếm 10,9%, với gần 590 ngàn khách hàng còn dư nợ; dư nợ đối với khách hàng đồng bào dân tộc thiểu số là 69.175 tỷ đồng, chiếm 24,7% với trên 1,4 triệu khách hàng còn dư nợ...

20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ gần 6,3 triệu hộ gia đình vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết việc làm cho hơn 5,9 triệu lao động, hỗ trợ hơn 3,8 triệu học sinh, sinh viên được vay vốn đi học, giúp mua hơn 84 nghìn máy tính, thiết bị học trực tuyến cho học sinh, sinh viên, xây dựng hơn 16,8 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng gần 729 nghìn căn nhà cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, hỗ trợ vốn mua/thuê mua hơn 29,7 nghìn căn nhà ở xã hội, gần 2 nghìn doanh nghiệp, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 vay vốn để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất cho hơn 1,2 triệu lượt người lao động..., góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước: giai đoạn 2001-2005 từ 17% xuống 7%; giai đoạn 2005-2010 từ 22% xuống 9,45%; giai đoạn 2011-2015 từ 14,2% xuống 4,25%; giai đoạn 2016-2021 từ 9,88% xuống 2,23%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt là sau 8 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách tín dụng xã hội, góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong giai đoạn tới cần đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng xã hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021 – 2025 và chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021 – 2030, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Trần Tuấn