Thứ 6, 03/02/2023, 20:21[GMT+7]

Kết quả thu ngân sách năm 2022 trên địa bàn huyện Kiến Xương đạt hơn 250 tỷ đồng

Thứ 4, 04/01/2023 | 19:26:19
1,954 lượt xem
Chiều ngày 4/1, UBND huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023.

UBND huyện Kiến Xương khen thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2022.

Năm 2022 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song ngành thuế huyện Kiến Xương đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác thuế và đạt được những kết quả nổi bật. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn huyện là 250,155 tỷ đồng, đạt 166% dự toán pháp lệnh, bằng 52% so với cùng kỳ. Nếu trừ tiền sử dụng đất, số thu từ thuế và phí là 103,467 tỷ đồng, đạt 147% dự toán pháp lệnh, bằng 118% so với cùng kỳ. Trong đó, 7/7 khu vực, sắc thuế hoàn thành vượt mức dự toán giao.

Năm 2023, ngành thuế huyện Kiến Xương tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý thu thuế bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao; tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hóa đơn, kiên quyết xử lý thu hồi nợ đọng thuế, giảm nợ cũ, không để tăng nợ mới. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế.

UBND huyện Kiến Xương khen thưởng các đơn vị tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước năm 2022.

Nhân dịp này, UBND huyện Kiến Xương đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế, phối hợp thu thuế, các đơn vị tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước năm 2022.

Thanh Huyền

(Đài TTTH Kiến Xương)