Thứ 4, 29/03/2023, 14:02[GMT+7]

Thu ngân sách từ thuế đạt 23,7% dự toán

Thứ 6, 03/03/2023 | 16:16:40
532 lượt xem
Theo Tổng cục Thuế, số thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện trong 2 tháng đầu năm 2023 ước đạt 325.780 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nội địa ước đạt 314.986 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, có 12/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 18%) và có 8/20 khoản thu đạt dưới mức 18%. Ngoài ra, có 11/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ; có 9/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ.

Ngoài ra, có 36/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán khá (trên 18%); có 27/63 địa phương đạt dưới 18% so với dự toán, trong đó có 15 địa phương thu đạt thấp (dưới 15%).

Tổng cục Thuế cho biết, từ đầu năm đến nay, ngành Thuế tập trung thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Thống kê cho thấy, tính đến cuối tháng 2, toàn Ngành đã thực hiện 3.596 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 4,49% kế hoạch năm 2023. Ngoài ra, kiểm tra được 41.844 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế, bằng 64,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 10.151 tỷ đồng, từ đó tổng số tiền đã nộp vào ngân sách là 1.339 tỷ đồng, bằng 55,3% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Trong công tác quản lý nợ thuế, ngành Thuế đã thực hiện thu nợ thuế trong tháng 2 ước đạt 3.100 tỷ đồng. Lũy kế tính đến cuối tháng 2 thu được 8.313 tỷ đồng. Ngành Thuế cũng thực hiện xử lý khoanh nợ, xóa nợ không còn khả năng thu theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội lũy kế đến cuối tháng 2/2023 ước đạt 36.584 tỷ đồng. Trong đó, khoanh nợ tiền thuế là 28.983 tỷ đồng; xóa nợ tiền chậm nộp là 7.601 tỷ đồng.

Trong tháng 3, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu ngân sách nhà nước trong tháng 3 và quý I năm 2023. Cùng với đó là rà soát, dự báo thu quý 2/2023 phục vụ điều hành ngân sách và giao dự toán quý 2/2023 cho các địa phương.

Ngành Thuế cũng sẽ tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hệ thống hoá đơn điện tử. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về hoá đơn điện tử, gian lận hoàn thuế hoá trị gia tăng,... nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Đặc biệt, ngành Thuế đặt mục tiêu triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách nhà nước; tiếp tục vận hành hiệu quả Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài và Cổng tiếp nhận thông tin từ các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước, khai thác tăng thu cho ngân sách nhà nước./.

Theo dangcongsan.vn