Thứ 7, 03/06/2023, 01:58[GMT+7]

Đông Hưng: Doanh số cho vay ưu đãi đạt hơn 44 tỷ đồng

Thứ 5, 18/05/2023 | 20:11:48
1,119 lượt xem
Thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2023 đạt từ 7,36% trở lên, ngay từ đầu năm, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Hưng đã chủ động triển khai các giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng giải ngân các chương trình cho vay bảo đảm người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn nhanh chóng có vốn phát triển sản xuất.

Gia đình anh Bùi Đăng Hùng (thôn Bá Thôn 1, xã Hồng Việt) phát triển cơ sở sản xuất hàng rào li tâm từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ.

Đến hết tháng 4/2023, tổng doanh số cho vay đạt 44,123 tỷ đồng với 1.359 lượt khách hàng được vay vốn; tổng dư nợ cho vay đạt hơn 528 tỷ đồng với 12.191 lượt khách hàng đang vay vốn, tăng 4,87% so với thời điểm 31/12/2022. Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Phòng giao dịch đã thực hiện cho vay 4 chương trình với dư nợ cho vay đến ngày 30/4/2023 đạt hơn 26 tỷ đồng, đạt 84,79% kế hoạch được giao.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ được triển khai kịp thời đã góp phần hỗ trợ giúp người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Đông Hưng có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từ đó góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội của địa phương.

 Minh Hương