Thứ 5, 18/07/2024, 08:37[GMT+7]

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Phụ: 6 tháng đầu năm tổng dư nợ đạt 547.164 triệu đồng

Thứ 2, 24/07/2023 | 20:04:25
3,395 lượt xem
Chiều ngày 24/7, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý III và những tháng cuối năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tính đến ngày 30/6, tổng nguồn vốn đạt 547.864 triệu đồng, tăng 26.412 triệu đồng so với 31/12/2022 (tỷ lệ tăng trưởng đạt 5,06%), đạt 98,84% kế hoạch năm; tổng dư nợ 547.164 triệu đồng, đạt 99,04% kế hoạch được giao, tăng 26.223 triệu đồng so với 31/12/2022, tăng trưởng 5,03%. Các chương trình: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dư nợ đều tăng; dư nợ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay hộ nghèo làm nhà ở giảm...; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,11%/tổng dư nợ. Hoạt động cho vay của Phòng giao dịch NHCSXH huyện thông qua phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện với quy mô ngày càng mở rộng.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Phụ tổ chức cho người dân xã An Ninh vay vốn.

Quý III và những tháng cuối năm 2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Quỳnh Phụ tập trung vào thực hiện tín dụng chính sách xã hội thông qua việc cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tỉnh giao; phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội giai đoạn 2023 - 2025.

Nguyễn Cường