Thứ 5, 30/11/2023, 14:11[GMT+7]

9 tháng thu ngân sách hơn 1,2 triệu tỷ đồng

Chủ nhật, 01/10/2023 | 15:58:04
1,692 lượt xem
Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng qua ước đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng, bằng 75,5% dự toán năm và giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2022, theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê.

Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 9/2023 ước đạt 89,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2023 ước đạt 1.223,8 nghìn tỷ đồng, bằng 75,5% dự toán năm và giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, một số khoản thu chính như sau thu nội địa tháng 9/2023 ước đạt 73,9 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2023 ước đạt 1.013,7 nghìn tỷ đồng, bằng 76% dự toán năm và giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 9/2023, thu từ dầu thô ước đạt 5,6 khung tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2023 đạt được 46 tỷ đồng, bằng 109,5% dự toán năm và giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối sách từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tháng 9/2023 ước đạt 10 tỷ lệ đồng; lũy kế hoạch 9 tháng năm 2023 đạt trên 163.000 tỷ đồng, bằng 68,5% dự toán năm và giảm 26,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 9/2023 ước đạt 156,1 khung tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2023 ước đạt 1.239,4 tỷ tỷ đồng, bằng 59,7% dự toán năm và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước, qua đó đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Trong đó, chi thường xuyên 9 tháng năm 2023 ước đạt 801,9 tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán năm và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 363,3 đóng tỷ đồng, bằng 50% và tăng 43,5%; chi trả nợ lãi 72,3 tỷ lệ đồng, bằng 70,3% và giảm 0,3%.

Theo vtv.vn