Thứ 5, 22/02/2024, 10:37[GMT+7]

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Phụ: Cho vay 100 triệu đồng người chấp hành xong án phạt tù

Thứ 3, 19/12/2023 | 16:33:18
3,882 lượt xem
Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù và các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh, qua rà soát Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức giải ngân cho 1 trường hợp đủ điều kiện vay vốn tại xã Quỳnh Hải với số tiền vay tối đa 100 triệu đồng để cải tạo ao, chăn nuôi...

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Phụ giải ngân cho trường hợp đủ điều kiện vay vốn tại xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ).

Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Phụ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của chương trình tín dụng chính sách theo Quyết định số 22 tới các địa phương; căn cứ danh sách người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn do công an xã, thị trấn cung cấp triển khai thực hiện cho vay theo quy định; bảo đảm chương trình được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng, đạt hiệu quả.

Nguyễn Cường