Thứ 6, 01/03/2024, 12:24[GMT+7]

Đông Hưng: Thu ngân sách nhà nước năm 2023 đạt 1.405 tỷ đồng

Thứ 5, 04/01/2024 | 08:41:28
2,645 lượt xem
Năm 2023, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm cao ngay từ đầu năm, công tác quản lý tài chính ngân sách trên địa bàn huyện Đông Hưng vẫn đạt kết quả cao, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Huyện Đông Hưng đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân xây dựng các dự án giao thông.

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 đạt 1.405 tỷ đồng, bằng 108,2% năm 2022; trong đó thu nội địa bằng 118,9% năm 2022; thu từ trợ cấp ngân sách tỉnh đạt 110% so với dự toán giao. Tổng chi ngân sách địa phương đạt trên 1.300 tỷ đồng, đạt 104% dự toán, bằng 102,3% năm 2022. Năm 2023, số thu ngân sách đã vượt dự toán HĐND huyện giao đầu năm, trong đó thu thuế ngoài quốc doanh tăng 33,1% so với dự toán, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 73% so với dự toán, tiền thuê đất tăng 26% so với dự toán…

Năm 2024, huyện Đông Hưng phấn đấu đạt trên 1.600 tỷ đồng, tổng thu ngân sách địa phương đạt trên 1.300 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giao dự toán ngân sách nhà nước năm cho UBND các xã, thị trấn, đơn vị thụ hưởng ngân sách, triển khai quyết liệt công tác chống thất thu thuế, thu hồi nợ thuế đúng, đủ, kịp thời nhằm tăng thu ngân sách nhà nước. Cơ cấu lại chi đầu tư công, ưu tiên nguồn lực vào các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phục vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện nghiêm công tác đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất; tăng cường kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời sai phạm trong quản lý, điều hành ngân sách.

Thu Hiền