Thứ 7, 02/03/2024, 23:10[GMT+7]

Hưng Hà: Dư nợ ủy thác của các đoàn thể chiếm 99,8% tổng dư nợ

Thứ 6, 12/01/2024 | 16:33:59
4,325 lượt xem
Sáng ngày 12/1, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao. Các chương trình tín dụng chính sách được triển khai kịp thời đến người dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện giảm nghèo, an sinh xã hội. Tổng nguồn vốn thực hiện đến ngày 31/12/2023 đạt 574.991 triệu đồng, tăng 67.833 triệu đồng so với năm 2022; doanh số cho vay đạt 124.784 triệu đồng; tổng số khách hàng đang vay vốn còn dư nợ trên 12.500 khách hàng. Có 9 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn với dư nợ 660 triệu đồng; dư nợ cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt 57.956 triệu đồng; tổng dư nợ ủy thác của các đoàn thể đạt 573.744 triệu đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện giải ngân vốn vay cho người chấp hành xong án phạt tù xã Canh Tân.

Năm 2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện phấn đấu hoàn thành trên 99% kế hoạch dư nợ các chương trình tín dụng; tỷ lệ nợ quá hạn chiếm dưới 0,07% tổng dư nợ; hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát. Để đạt mục tiêu đó, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục phối hợp với chính quyền và đoàn thể các xã, thị trấn rà soát nhu cầu vay vốn của các hộ để triển khai cho vay khi có nguồn vốn; thẩm định, cho vay đúng đối tượng, hạn mức, sử dụng vốn đúng mục đích; chỉ đạo, đôn đốc xử lý thu hồi nợ đọng tại các xã, thị trấn có nợ quá hạn cao, lãi tồn đọng; phát huy hiệu quả nguồn vốn, bảo đảm người dân tiếp cận được nguồn vốn đúng đối tượng và phát huy hiệu quả trong công tác xóa nghèo, tăng thu nhập cho nhân dân.... góp phần nâng cao chất lượng tín dụng tại địa phương.

Thanh Thủy