Thứ 2, 26/02/2024, 18:37[GMT+7]

Triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2024

Thứ 5, 01/02/2024 | 15:33:50
1,993 lượt xem
Sáng ngày 1/2, Sở Tài chính tổ chức hội nghị đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2024.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng ngành tài chính đã chủ động điều hành tài chính - NSNN linh hoạt, ứng phó hiệu quả, kịp thời; cân đối bảo đảm nguồn lực hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế cũng như bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Tổng thu NSNN thực hiện hơn 24.300 tỷ đồng, tăng 15,7% so với dự toán; tổng thu ngân sách địa phương thực hiện hơn 22.400 tỷ đồng, tăng 33,8% so với dự toán, trong đó tổng thu nội địa đạt hơn 9.810 tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương thực hiện gần 18.800 tỷ đồng, đạt 112% dự toán, tăng 12% so với năm 2022, trong đó chi đầu tư phát triển đạt gần 9.700 tỷ đồng, tăng 35% so với dự toán, chi tiêu dùng thường xuyên đạt gần 8.900 tỷ đồng, đạt 97% dự toán, tăng 12% so với năm 2022.

Với mục tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2024 vượt dự toán từ 5% trở lên, thời gian tới, Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tăng cường các biện pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách; theo dõi diễn biến và chủ động khai thác tối đa các nguồn thu nhất là nguồn thu mới phát sinh, nguồn thu còn dư địa; có giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu hiệu quả, bền vững; tích cực chống thất thu thuế, chống chuyển giá, thu hồi nợ thuế đúng, đủ, theo kịp yêu cầu phát sinh từ thực tiễn. Bên cạnh đó, Sở Tài chính cũng chủ động tham mưu điều hành ngân sách linh hoạt, quản lý chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao; tăng cường công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra tài chính, kịp thời phát hiện các sai phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cơ quan; đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà, bức xúc cho người dân, doanh nghiệp...

 Minh Hương