Thứ 3, 21/05/2024, 13:37[GMT+7]

Thái Bình: Tổng nguồn vốn huy động tăng 1,5%

Thứ 3, 09/04/2024 | 16:56:53
2,758 lượt xem
Quý I/2024, hoạt động của ngành ngân hàng Thái Bình an toàn, ổn định; tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt gần 125.000 tỷ đồng, tăng 1,5% so với thời điểm 31/12/2023, trong đó tiền gửi tổ chức kinh tế chiếm 5,9% và tiền gửi dân cư chiếm 94,1% tổng nguồn vốn huy động.

Quý I/2024, thanh toán không dùng tiền mặt chiếm khoảng 79,2% tổng doanh số thanh toán.

Tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng ước đạt 93.150 tỷ đồng, giảm 1% so với thời điểm 31/12/2023; trong đó cho vay lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 18,1%, cho vay lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm 29,3% và cho vay lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm 52,6% tổng dư nợ cho vay; tỷ lệ nợ xấu ước chiếm 0,85% tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn (không bao gồm dư nợ, nợ xấu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Bình). Tổng doanh số thanh toán qua ngân hàng ước đạt 430.000 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt chiếm khoảng 79,2% tổng doanh số thanh toán.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tiếp tục bám sát định hướng, mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trên cơ sở đó triển khai đầy đủ, kịp thời các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối và hoạt động ngân hàng tới các tổ chức tín dụng trên địa bàn; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường huy động vốn từ nội bộ nền kinh tế thông qua việc phát triển sản phẩm, dịch vụ, đa dạng hóa các loại hình huy động, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu; phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng.

Minh Hương