Thứ 4, 29/05/2024, 01:03[GMT+7]

Tổng thu nội địa 3 tháng đạt 22,1% dự toán

Thứ 4, 10/04/2024 | 17:43:06
1,561 lượt xem
Đến hết tháng 3/2024, tổng thu nội địa do ngành thuế thực hiện đạt gần 1.900 tỷ đồng, đạt 22,1% dự toán, bằng 102,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tổng thu từ thuế, phí sau khi trừ tiền sử dụng đất đạt gần 1.380 tỷ đồng, đạt 28,4% dự toán, bằng 112,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong tổng số 16 chỉ tiêu thu do ngành thuế quản lý, nhiều chỉ tiêu thu đạt tỷ lệ cao so với dự toán như: thu từ khu vực đầu tư nước ngoài (đạt 57,8% dự toán với tổng thu gần 70 tỷ đồng, bằng 136,9% so với cùng kỳ năm 2023), thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (đạt 30% dự toán với tổng thu gần 630 tỷ đồng, bằng 112,3% so với cùng kỳ năm 2023), thuế thu nhập cá nhân (đạt 45,8% dự toán với tổng thu gần 138 tỷ đồng, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2023).

Quý I/2024, thu từ khu vực đầu tư nước ngoài đạt 57,8% dự toán. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất ở Công ty TNHH May Hualida Thái Bình (khu công nghiệp Phúc Khánh). Ảnh Khắc Duẩn.

Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn nên để hoàn thành dự toán được giao, thời gian tới, Cục Thuế tỉnh bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và tình hình thực tế của địa phương trên cơ sở đó tham mưu cho Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách; tập trung tăng thu và khai thác các nguồn thu còn dư địa; quyết liệt thực hiện các giải pháp thu hồi nợ thuế; đổi mới hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, bộ phận, lĩnh vực, từ đó giúp người dân và doanh nghiệp hiểu và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách thuế; chú trọng cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách.

Minh Hương