Chủ nhật, 19/05/2024, 17:21[GMT+7]

Thành phố: Tổng thu ngân sách quý I đạt gần 202 tỷ đồng

Thứ 3, 16/04/2024 | 17:16:45
2,208 lượt xem
Chiều ngày 16/4, Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước thành phố Thái Bình tổ chức họp nghe báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các tháng tiếp theo năm 2024.

Lãnh đạo UBND thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Quý I năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình – Vũ Thư thực hiện trên địa bàn thành phố gần 202 tỷ đồng, đạt 19% dự toán năm. Nếu trừ tiền sử dụng đất, số thu các loại thuế, phí thực hiện gần 107 tỷ đồng, đạt 23% dự toán năm. Chi cục Thuế đã tập trung thực hiện quy trình lập bộ và triển khai thu các loại thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; đôn đốc thu dứt điểm lệ phí môn bài, các loại thuế phát sinh và còn tồn đọng; đồng thời thực hiện đồng bộ các biện pháp thu nợ, áp dụng triệt để các biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Bên cạnh đó, Chi cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp quản lý hóa đơn điện tử, đẩy nhanh tiến độ thực hiện rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân.

Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán năm 2024, thời gian tới, Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước thành phố chỉ đạo rà soát, phân tích, đánh giá kỹ số thu năm 2023 và quý I năm 2024, xác định những nguồn thu còn tiềm năng, nguồn thu chưa khai thác hết, còn dư địa, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp khai thác tăng thu từ nguồn thu dư địa, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu và quản lý thu thuế phù hợp, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức; áp dụng linh hoạt các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Tiếp tục triển khai nhân rộng các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đôn đốc dứt điểm các đơn vị kinh doanh xăng dầu thực hiện xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng...

Minh Nguyệt