Thứ 7, 25/05/2024, 02:58[GMT+7]

Vũ Thư: Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên 548 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 08:43:02
1,932 lượt xem
3 tháng đầu năm 2024, huyện Vũ Thư huy động tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt trên 548 tỷ đồng, tăng 14,2 tỷ đồng so với tháng 12/2023; tổng dư nợ cho vay 533,1 tỷ đồng, đạt 97,24% kế hoạch.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ đã vươn lên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Trong đó, ngoài chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù mới đạt 60% kế hoạch, các chương trình tín dụng chính sách khác đều đạt từ 90 - 100% kế hoạch đề ra. Nợ xấu chiếm 376 triệu đồng, nợ quá hạn là 226 triệu đồng. 314/320 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả, xếp loại tốt. Tuy nhiên cơ cấu dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại địa bàn huyện chưa cân bằng; nợ quá hạn có chiều hướng gia tăng. Huyện chưa chú trọng công tác truyền thông nên một số đối tượng thụ hưởng chưa nắm bắt, tiếp cận được cơ chế tín dụng chính sách.

Trong quý II, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vũ Thư chỉ đạo các ngành, đoàn thể, địa phương tranh thủ khai thác các nguồn vốn, giải ngân các chương trình tín dụng, đặc biệt là chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giao. Huyện và các địa phương tiếp tục làm tốt công tác rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo; tích cực thu hồi nợ; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng quy định.

Quỳnh Lưu