Thứ 2, 27/05/2024, 01:27[GMT+7]

Dư nợ tín dụng chính sách xã hội tăng 3,98%

Thứ 3, 14/05/2024 | 16:26:51
1,768 lượt xem
Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh, tính đến ngày 30/4/2024, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh đạt hơn 4.440 tỷ đồng, tăng hơn 170 tỷ đồng tương ứng với 4% so với thời điểm 31/12/2023; trong đó nguồn vốn ủy thác tại địa phương đạt hơn 100 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt hơn 4.435 tỷ đồng, tăng 3,98% so với thời điểm 31/12/2023 với 97.569 khách hàng đang vay vốn.

Hoạt động giao dịch của Ngân hàng CSXH tại xã An Vinh (Quỳnh Phụ).

Cũng trong 4 tháng, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã giải ngân cho hơn 16.300 lượt khách hàng vay vốn với số tiền gần 665 tỷ đồng; trong đó cho vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với hơn 7.230 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; cho vay chương trình học sinh, sinh viên với 114 lượt khách hàng; cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với 1.648 lượt khách hàng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đối với 7.286 lượt khách hàng; cho vay nhà ở xã hội đối với 17 lượt khách hàng và cho vay 33 lượt người chấp hành xong án phạt tù để sản xuất, kinh doanh. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ, hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từ đó góp phần quan trọng hạn chế tín dụng đen, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

 Minh Hương