Thứ 7, 20/07/2024, 03:34[GMT+7]

Thái Thụy: Hơn 8.900 hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất

Thứ 4, 10/07/2024 | 10:15:04
741 lượt xem
6 tháng đầu năm 2024, các cấp hội nông dân huyện Thái Thụy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ông Hà Văn Cương, thôn Vũ Đông là hộ sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân xã Thụy Xuân.

Hiện nay, Hội tín chấp với các ngân hàng cho hơn 8.900 hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 560 tỷ đồng; quản lý tốt quỹ hỗ trợ nông dân các cấp với số vốn hơn 4,8 tỷ đồng cho 109 lượt hội viên vay tại 9 xã để thực hiện các dự án chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.  Nhằm giúp hội viên nâng cao kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng quản lý điều hành trong sản xuất kinh doanh, 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 20.800 lượt hội viên; phối hợp với Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình tổ chức dạy nghề cho 50 hội viên nông dân. Đồng thời, tín chấp trên 50 tấn phân bón các loại giúp hội viên chủ động trong sản xuất. Bên cạnh đó, Hội đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, 36/36 xã, thị trấn đã đăng ký thực hiện 158 mô hình tích tụ, tập trung đất nông nghiệp. Tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội vận động hội viên đóng góp 736 ngày công, hiến 7.997m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

6 tháng cuối năm 2024, Hội Nông dân huyện Thái Thụy tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hội các cấp mạnh về chính trị, thống nhất về tư tưởng và tổ chức; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tư vấn, hỗ trợ giúp nông dân phát triển sản xuất; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp…

Nguyễn Thắm