Thứ 6, 14/06/2024, 08:49[GMT+7]

UBND tỉnh: Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Thứ 4, 07/11/2018 | 14:22:22
4,737 lượt xem
Sáng ngày 7/11, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo dự thảo kế hoạch xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; kế hoạch thực hiện xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới; hướng dẫn thực hiện và phương pháp đánh giá tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020. Sở Tài chính báo cáo tình hình và kết quả giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Theo báo cáo, mục đích xây dựng kế hoạch đạt chuẩn NTM, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nhằm thống nhất nhận thức, việc làm, lộ trình thực hiện để đạt mục tiêu đề ra. Toàn tỉnh phấn đấu đến hết năm 2019, 100% số huyện trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn NTM và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Mục đích kế hoạch thực hiện xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu nhằm thống nhất về nhận thức, công việc và thời gian thực hiện để các xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu hoàn thành đến năm 2020. Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến tháng 6/2020 có 18 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có ít nhất 8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định xây dựng NTM là mục tiêu chính trị quan trọng của tỉnh, tuy nhiên không làm bằng mọi giá, không chạy theo thành tích, phải phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý giữ nguyên chỉ tiêu, phấn đấu hết năm 2018 toàn tỉnh có thêm 34 xã đạt chuẩn NTM. Để đạt được mục tiêu trên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện chỉ đạo các xã huy động mọi nguồn lực của địa phương, khơi dậy nguồn đầu tư từ xã hội hóa để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt...

Về thực hiện huyện đạt chuẩn NTM, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện rà soát, đánh giá tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tiêu chí để hoàn thành theo đúng lộ trình đã đề ra. Các sở, ngành liên quan tích cực hỗ trợ các địa phương để tháo gỡ khó khăn trong quá trỉnh triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện rà soát lại danh sách các xã đã đăng ký xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các sở, ngành, địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành hướng dẫn thực hiện và phương pháp đánh giá tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu để các địa phương triển khai thực hiện.

Về tình hình và kết quả giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố bảo đảm việc giải ngân để xử lý nợ đọng. Kết thúc năm 2018, Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập tổ công tác để đánh giá việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM tại các huyện và các xã. Nếu các huyện và các xã thực hiện không đúng chỉ đạo của UBND tỉnh thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm…

Phạm Hưng 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày