Thứ 4, 19/06/2024, 20:26[GMT+7]

Ra mắt tổ tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông

Thứ 2, 20/09/2021 | 15:20:49
391 lượt xem
Sáng ngày 20/9, Trường THPT Tiên Hưng tổ chức ra mắt tổ tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Tiên Hưng ký cam kết thực hiện đúng các quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Trường THPT Tiên Hưng nằm bên quốc lộ 39A, nơi có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trước cổng trường cao. Trước thực trạng trên, Trường THPT Tiên Hưng đã thành lập mô hình tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông nhằm bảo đảm an ninh trật tự tại trường, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là các quy định khi tham gia giao thông của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Tổ tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông của Trường THPT Tiên Hưng làm nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định bảo đảm an toàn giao thông trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tích cực tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ những học sinh cá biệt, thường xuyên vi phạm trật tự, an toàn giao thông, giúp học sinh thay đổi nhận thức, tự giác chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

                                                              Đặng Anh