Thứ 7, 09/12/2023, 12:36[GMT+7]

Hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng container có nhiều chuyển biến tích cực

Thứ 5, 05/10/2023 | 10:25:38
1,071 lượt xem
Sau hơn 1 tháng triển khai giai đoạn 2 của kế hoạch tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng container trên toàn tỉnh, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh nói chung, hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng container nói riêng đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét.

Video: TIEU_DIEM_160.mp4?_t=1696476283

Nguyễn Thơi