Chủ nhật, 16/06/2024, 06:43[GMT+7]

Kiến Xương tổ chức hội nghị công bố quyết định sáp nhập, bổ nhiệm cán bộ quản lý trường tiểu học và THCS năm 2018

Thứ 6, 30/11/2018 | 17:19:21
5,154 lượt xem
Chiều ngày 30/11, UBND huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị công bố quyết định sáp nhập, bổ nhiệm cán bộ quản lý trường tiểu học và THCS năm 2018.

Lãnh đạo UBND huyện Kiến Xương trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó cho các cá nhân của 15 địa phương có trường học sáp nhập.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện Kiến Xương đã trao quyết định sáp nhập trường cho 15 đơn vị trường học và trao quyết định bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng, hiệu phó, phụ trách trường học cho các cá nhân của các trường.

Việc sáp nhập các trường học theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy tổ chức, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tăng quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng dạy và học. 

Thời gian tới, UBND huyện Kiến Xương tiếp tục tiến hành rà soát, sáp nhập thêm một số đơn vị trường học không đủ tiêu chí, thực hiện mục tiêu giảm thêm 15 đơn vị trường học trong năm 2019.

Vũ Đông 

(Đài TT - TH Kiến Xương)