Thứ 5, 25/07/2024, 00:52[GMT+7]

Quỳnh Phụ họp tiểu ban tổng kết công tác kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ 4, 12/06/2019 | 17:48:24
1,418 lượt xem
Sáng ngày 12/6, huyện Quỳnh Phụ tổ chức họp tiểu ban tổng kết công tác kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 để nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết các nội dung thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15 nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Quang Cơ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ, Trưởng tiểu ban phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe trình bày dự thảo báo cáo, các đại biểu đã tập trung phát biểu ý kiến thảo luận làm rõ hơn kết quả đạt được, phân tích đầy đủ, khách quan những hạn chế tồn tại, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xây dựng hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng nhiệm kỳ 2020- 2025.

Các đại biểu thống nhất với dự thảo báo cáo về tình hình kinh tế xã hội nhiệm kỳ qua, ghi nhận tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, sản xuất nông nghiệp giữ vững trong tốp đầu của tỉnh, 100% xã hoàn thành bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới; công nghiệp, TTCN phát triển tốt, thu hút đầu tư đạt cao, thương mại dịch vụ sôi động. Kết cấu hạ tầng được tăng cường, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo; quản lý tài chính chặt chẽ; các thành phần kinh tế được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển. Văn hóa, xã hội nhiều mặt vượt chỉ tiêu đề ra; y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. 

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, các bộ phận giúp việc tiểu ban sẽ tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo, đảm bảo hoàn thành nội dung này, báo cáo tỉnh trước ngày 20/6/2019.

Hoài Thương- Kiên Trung

(Đài TT-TH Quỳnh Phụ)