Thứ 5, 30/11/2023, 15:24[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Thứ 3, 23/07/2019 | 15:11:56
1,196 lượt xem
Sáng 23/7, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Audio: 250719_hoi_nghi_truc_tuyen_ngay_23_mixdown.mp3

Cùng dự có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh.

Với cách làm mới, thông qua chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu Chính phủ và sự tham gia hiệu quả của các thành viên Ủy ban Quốc gia, việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử tại các bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động trong triển khai Chính phủ điện tử, bảo đảm gắn kết giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Cách làm và các nội dung triển khai được các tổ chức, chuyên gia quốc tế đánh giá đúng hướng, phù hợp với xu hướng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số trên thế giới. 

Theo đó, sau gần 4 tháng triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 về cơ bản đã hoàn thành được 10/16 nhiệm vụ quan trọng được giao. Đến nay, 100% các bộ, cơ quan ngang bộ và 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ Thành phố Hồ Chí Minh) đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử; 100% các bộ và 32/63 địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số17 của Chính phủ; công tác xây dựng thể chế đã có những kết quả nhất định; việc tháo gỡ khó khăn trong cơ chế đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin đã được xem xét thấu đáo; đã vận hành được một số hệ thống có ý nghĩa trong triển khai Chính phủ điện tử như: trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, đang khẩn trương thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia đưa vào vận hành trong tháng 11/2019 phục vụ người dân và doanh nghiệp; công tác bảo đảm an toàn, an ninh được nhận thức đầy đủ hơn và đã có những cải thiện tích cực.

Đại biểu dự họp trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo, huy động, ưu tiên nguồn lực triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử; gương mẫu, đi đầu trong việc sử dụng chữ ký số cá nhân để phê duyệt các hồ sơ, văn bản điện tử và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai, chất lượng công việc. Các bộ, ngành, địa phương tăng cường bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành, tích hợp giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ bảo đảm đúng quy trình, thể thức, giá trị pháp lý của văn bản điện tử; triển khai thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ văn thư, lưu trữ để bảo đảm văn bản gửi trên trục liên thông văn bản quốc gia đúng thể thức, đúng thẩm quyền, giá trị pháp lý, đầy đủ nội dung đính kèm và tuân thủ về thời gian gửi, nhận văn bản. Khẩn trương xây dựng hoàn thiện cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia; hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thu Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày