Thứ 2, 22/07/2024, 11:37[GMT+7]

Hướng tới sự hài lòng của người nộp thuế

Thứ 4, 31/07/2019 | 08:17:37
883 lượt xem
Thực hiện tuyên ngôn “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, thời gian qua, ngành Thuế luôn chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa các thủ tục về thuế nhằm hướng tới sự hài lòng của người nộp thuế, từ đó đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Công ty Cổ phần Damsan luôn thực hiện nghiêm nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế trong việc kê khai, nộp thuế, Cục Thuế tỉnh đã chủ động triển khai kịp thời các chính sách mới về thuế và quản lý thuế, qua đó giảm số giờ thực hiện các thủ tục hành chính về thuế của người nộp thuế, góp phần tạo môi trường kinh doanh và đầu tư một cách công khai, minh bạch cho người nộp thuế. 

Đến nay, thời gian thực hiện các thủ tục về thuế trong toàn ngành đã giảm từ 537 giờ/năm xuống còn 117 giờ/năm với 39 thủ tục hành chính cấp Cục Thuế tỉnh và chi cục thuế các huyện, thành phố được cắt giảm (trong đó Cục Thuế tỉnh cắt giảm 8 thủ tục, chi cục thuế các huyện, thành phố cắt giảm 31 thủ tục) như: tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý, bảng kê hàng hóa mua vào, bán ra, thủ tục đăng ký phương pháp tính thuế... Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh còn triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua điện thoại, email và tại trụ sở làm việc của cơ quan thuế. 

Đặc biệt, năm 2018, Cục Thuế tỉnh còn thực hiện nhắn tin miễn phí tới số điện thoại của người nộp thuế, từ đó giúp người nộp thuế chủ động hơn trong thực hiện nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước. 

Chị Nguyễn Thị Hoa, kế toán Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình cho biết: Việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế hiện nay của Cục Thuế tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho doanh nghiệp, đặc biệt là tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại so với việc phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính thuế như trước đây. Đặc biệt, khi Cục Thuế tỉnh triển khai dịch vụ nhắn tin tới số điện thoại của người nộp thuế đã giúp Công ty chủ động thu xếp nguồn tài chính để nộp kịp thời và đầy đủ các loại thuế vào ngân sách nhà nước.

Cùng với việc chú trọng công tác cải cách hành chính, thời gian qua, ngành Thuế còn quan tâm phát triển hệ thống công nghệ thông tin ở hầu hết các lĩnh vực trong lĩnh vực quản lý thuế như: đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, thanh tra, kiểm tra thuế, quản lý nợ thuế... Đến nay, toàn tỉnh đã có 98,7% người nộp thuế thực hiện kê khai thuế qua mạng, 97,04%  doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký nộp thuế điện tử, 100% doanh nghiệp có hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu và đầu tư dự án được hoàn thuế điện tử. 

Từ ngày 6/5/2019, ngành Thuế còn triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế hệ thống khai thuế điện tử iHTKK đồng thời bổ sung một số chức năng mới nhằm hỗ trợ người nộp thuế thực hiện tốt hơn các chính sách thuế. Ngoài ra, ngành Thuế còn phối hợp chặt chẽ trong thực hiện ứng dụng trao đổi thông tin giữa các cơ quan thuế - kho bạc - hải quan - cơ quan đăng ký kinh doanh - cơ quan quản lý đất đai, từ đó bảo đảm dữ liệu thu ngân sách được cập nhật kịp thời, số liệu được thống nhất giữa các cơ quan.

Chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm hướng tới sự hài lòng của người nộp thuế nên công tác thu ngân sách trong toàn ngành Thuế đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kết thúc 6 tháng đầu năm, tổng thu nội địa do ngành Thuế thực hiện đạt 3.320 tỷ đồng, đạt 52,6% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2018. Nếu trừ tiền sử dụng đất, tổng thu từ thuế, phí và thu khác ước đạt 2.405 tỷ đồng, đạt 45,3% dự toán, tăng 19,3% so với cùng kỳ.


Minh Hương