Thứ 3, 28/03/2023, 00:39[GMT+7]

Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày (Từ 01/02 đến 10/02/2023)

Thứ 4, 01/02/2023 | 10:49:25
668 lượt xem

I. Dự báo dòng chảy từ ngày 01/02/2023 đến 03/02/2023


Vùng biển

Ngày 01/02

Ngày 02/02

Ngày 03/02

Vận Tốc (m/s)

Hướng

Vận Tốc (m/s)

Hướng

Vận Tốc (m/s)

Hướng

Bắc
vịnh Bắc Bộ

0,1 – 0,4

Tây Bắc

0,2 – 0,5

Tây Bắc

0,2 – 0,5

Tây Bắc

Nam
vịnh Bắc Bộ

0,2 – 0,5

Tây Bắc

0,3 – 0,6

Tây Bắc

0,3 – 0,6

Tây Bắc

Quảng Trị đến
Quảng Ngãi

0,3 – 0,6

Nhiều hướng

0,3 – 0,6

Nhiều hướng

0,3 – 0,6

Nhiều hướng

Bình Định đến
Ninh Thuận

0,5 – 1,0

Nam đến Tây Nam

0,5 – 1,0

Tây đến Tây Nam

0,5 – 1,0

Tây đến Tây Nam

Bình Thuận đếnCà Mau

0,4 – 0,9

Tây Nam

0,4 – 0,9

Tây Nam

0,4 – 0,9

Tây Nam

Cà Mau đến
Kiên Giang

0,1 – 0,5

Nhiều hướng

0,2 – 0,6

Nhiều hướng

0,2 – 0,6

Nhiều hướng

Vịnh
Thái Lan

0,1 – 0,3

Nhiều hướng

0,1 – 0,4

Nhiều hướng

0,1 – 0,4

Nhiều hướng

Bắc
Biển Đông

0,4 – 0,8

Nhiều hướng

0,4 – 0,8

Tây đến Tây Nam

0,4 – 0,8

Tây đến Tây Nam

Giữa
Biển Đông

0,4 – 0,8

Nhiều hướng

0,4 – 0,8

Tây đến Tây Nam

0,4 – 0,8

Tây đến Tây Nam

Nam
Biển Đông

0,4 – 0,8

Tây Bắc

0,4 – 0,8

Tây Bắc

0,4 – 0,8

Nhiều hướng

Quần đảo
Hoàng Sa

0,2 – 0,5

Tây

0,2 – 0,5

Tây

0,2 – 0,5

Tây

Quần đảo
Trường Sa

0,3 – 0,7

Tây Bắc

0,3 – 0,7

Tây Bắc

0,3 – 0,7

Nhiều hướng


II. Nhận định dòng chảytừngày04/02/2023 đến 10/02/2023

Vùng biển

Nhận định

Bắc

vịnh Bắc Bộ

Vận tốc0,3 – 0,6m/s

Nam

vịnh Bắc Bộ

Vận tốc0,3 – 0,6m/s

Quảng Trị đến

Quảng Ngãi

Vận tốc0,4 – 0,8m/s

Bình Định đến

Ninh Thuận

Vận tốc0,5 – 1,0m/s

Bình Thuận đến

Cà Mau

Vận tốc0,4 – 0,9m/s

Cà Mau đến

Kiên Giang

Vận tốc0,3– 0,6m/s

Vịnh

Thái Lan

Vận tốc0,3– 0,6m/s

Bắc

Biển Đông

Vận tốc0,4 – 0,8m/s

Giữa

Biển Đông

Vận tốc0,4 – 0,8m/s

Nam

Biển Đông

Vận tốc0,4 – 0,8m/s

Quần đảo

Hoàng Sa

Vận tốc0,4 – 0,8m/s

Quần đảo

Trường Sa

Vận tốc0,4 – 0,8m/s

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày