Thứ 7, 01/04/2023, 10:44[GMT+7]

Bản tin dự báo sóng 10 ngày (Từ 06/02/2023 đến 15/02/2023)

Thứ 2, 06/02/2023 | 15:34:32
616 lượt xem

I. Dự báo sóng biển từ ngày 06/02/2023 đến 08/02/2023


Vùng biển

Ngày 06/02

Ngày 07/02

Ngày 08/02

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Bắc
vịnh Bắc Bộ

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

Nam
vịnh Bắc Bộ

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam

Quảng Trị đến
Quảng Ngãi

0,5 – 1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5 – 1,5

Đông Bắc đến Đông

1,0 – 2,0

Đông Bắc đến Đông

Bình Định đến
Ninh Thuận

0,5 – 1,5

Đông Bắc

0,5 – 1,5

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

Bình Thuận đếnCà Mau

1,0 – 2,0

Đông Bắc

0,5 – 1,5

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

Cà Mau đến
Kiên Giang

0,5 – 1,0

Đông đến Đông Nam

0,5 – 1,0

Đông đến Đông Nam

0,5 – 1,0

Đông đến Đông Nam

Vịnh
Thái Lan

0,5 – 1,0

Đông Nam

0,5 – 1,0

Đông Nam

0,5 – 1,0

Đông Nam

Bắc
Biển Đông

1,0 – 2,0

Đông Bắc đến Đông

1,0 – 2,5

Đông Bắc

2,0 – 3,5

Đông Bắc

Giữa
Biển Đông

1,0 – 2,0

Đông Bắc

0,5 – 1,5

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

Nam
Biển Đông

0,5 – 1,5

Đông Bắc

0,5 – 1,5

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

Quần đảo
Hoàng Sa

0,5 – 1,5

Đông Bắc

0,5 – 1,5

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

Quần đảo
Trường Sa

0,5 – 1,5

Đông Bắc

0,5 – 1,5

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

II. Nhận định sóng biểntừngày09/02/2023 đến 15/02/2023

Vùng biển

Nhận định

Bắc

vịnh Bắc Bộ

2,0 – 3,0

Nam

vịnh Bắc Bộ

2,0 – 3,0

Quảng Trị đến

Quảng Ngãi

2,0 – 3,5

Bình Định đến

Ninh Thuận

2,0 – 4,0

Bình Thuận đến

Cà Mau

2,0 – 4,0

Cà Mau đến

Kiên Giang

0,5 – 1,5

Vịnh

Thái Lan

0,5 – 1,5

Bắc

Biển Đông

4,0 – 6,0

Giữa

Biển Đông

3,0 – 5,0

Nam

Biển Đông

2,0 – 4,0

Quần đảo

Hoàng Sa

4,0 – 6,0

Quần đảo

Trường Sa

2,0 – 4,0


  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày