Thứ 4, 26/06/2024, 04:59[GMT+7]

Bảo đảm an toàn công trình và hạ du hồ chứa nước mùa lũ năm 2024

Chủ nhật, 19/05/2024 | 16:46:59
2,954 lượt xem
UBND tỉnh Thái Bình vừa có công văn về việc bảo đảm an toàn công trình và hạ du hồ chứa nước thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng trong mùa lũ năm 2024 gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

Các công trình thủy lợi, đê điều của tỉnh đang được triển khai thi công năm 2024 đều bảo đảm tiến độ, yêu cầu về phòng, chống lũ, bão. Ảnh minh họa

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai tại Văn bản số 24/QGPCTT ngày 08/5/2024 về việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa nước thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng trong mùa lũ năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổ chức thông tin, tuyên truyền về việc vận hành điều tiết xả lũ của hồ chứa đến các cấp chính quyền, người dân khu vực hạ du, ven sông trong thời gian mùa lũ chính vụ (từ 15/6 đến 15/9) và trong những tình huống bất thường.

Rà soát, sẵn sàng phương án, biện pháp bảo đảm an toàn khi các hồ chứa xả lũ bao gồm: Hệ thống đê điều, đê bối, bờ bao, công trình đang thi công, lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông, ven sông, phương tiện vận tải thủy, các bến đò, hoạt động khai thác khoáng sản, canh tác nông nghiệp, sản xuất kinh doanh khác trên bãi sông, ven sông.

Chỉ đạo rà soát phương án chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều theo cấp báo động, nhất là phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu, phương án hộ đê toàn tuyến đã được phê duyệt theo phương châm “4 tại chỗ”.

Xây dựng phương án sơ tán, bảo đảm an toàn dân cư, cơ sở hạ tầng ở bãi sông khi xảy ra lũ lớn; xác định phương án di dân khẩn cấp trong trường hợp xảy ra lũ lớn vượt tần suất thiết kế (vượt khả năng bảo đảm chống lũ của hệ thống đê) trên cơ sở phương án hộ đê toàn tuyến của tỉnh đã được phê duyệt. Rà soát phương án chống tràn ở các vị trí đê thấp, đê bối tại các tuyến đê cửa sông, đê biển và có kế hoạch sản xuất phù hợp bảo đảm an toàn cho người và tài sản ở khu vực bờ bao vùng cửa sông, ven biển đề phòng lũ lớn trong điều kiện triều cường kết hợp nước dâng do bão gây tràn, vỡ bờ bao.

Tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn, xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật về đê điều, phòng, chống thiên tai; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi; chủ động sẵn sàng hộ đê, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024; tổ chức giải tỏa, thanh thải các bãi tập kết vật liệu, công trình, nhà xưởng trái phép ở bãi sông, lòng dẫn để bảo đảm không gian thoát lũ, chứa lũ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 21/10/2019 về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý bãi sông, bãi triều ven biển;

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình lũ, bão và chủ động triển khai hiệu quả công tác hộ đê, ứng phó với lũ lớn xảy ra, bảo đảm an toàn đê điều.

Phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương để tuyên truyền, phổ biến, ngăn chặn người dân, khách du lịch chụp ảnh, câu cá, vớt củi... khu vực lòng sông, bãi sông khi xả lũ để tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều; tổ chức theo dõi, phát hiện, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các sự cố đối với hệ thống đê điều theo quy định.

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm đê điều nhằm bảo đảm an toàn hệ thống đê sông, đê cửa sông, hành lang đê và khả năng tiêu thoát lũ ở lòng sông, bãi ven sông...

Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều khi có tình huống.

Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Xây dựng và Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với UBND các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện ứng phó với lũ lớn, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều; theo dõi, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, phòng, chống thiên tai.

Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình tăng thời lượng tuyên truyền; hướng dẫn kỹ năng cho người dân để chủ động phòng tránh và ứng phó khi hồ chứa xả lũ (neo đậu tàu thuyền, di chuyển máy móc, vật tư, hàng hóa, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp).

Minh Phúc