Thứ 7, 20/07/2024, 04:21[GMT+7]

Tin cảnh báo ngập lụt khu vực cửa sông, ven biển tỉnh Thái Bình

Thứ 7, 06/07/2024 | 13:51:16
1,504 lượt xem

Ảnh minh họa.

1. Hiện trạng triều cường trên khu vực:  

Xu thế diễn biến mực nước, triều cường khu vực cửa sông, ven biển: Mực nước đỉnh triều khu vực cửa sông, ven biển Thái Bình đang lên. Mực nước đỉnh triều ngày 05/7 tại trạm Ba Lạt (sông Hồng) là 2,28m thấp hơn báo động II: 0,02m (báo động II: 2,30m), trạm Thái Bình (sông Trà Lý) là 2,40m cao hơn báo động I: 0,20m (báo động I: 2,20m), trạm Đông Quý (sông Trà Lý) là 2,01m cao hơn báo động I: 0,01m (báo động I: 2,00m).

Thuỷ triều đang thời kỳ triều cường, mực nước đỉnh triều tại Hòn Dấu ngày 05/7 cao 3,71m.

2. Cảnh báo các đặc trưng ngập lụt:

- Do ảnh hưởng triều cường mạnh, điều tiết hồ thuỷ điện, từ ngày 06-08/7 mực nước khu vực cửa sông ven biển Thái Bình tăng lên mức báo động I-II. Mực nước đỉnh triều ngày 06/7 trạm Ba Lạt ở mức báo động II; trạm Thái Bình, Đông Quý ở mức cao hơn báo động I.

- Phạm vi ngập lụt: Khu vực ven biển các huyện Thái Thụy - Tiền Hải; khu vực thấp trũng cửa sông Hồng, sông Trà Lý.

- Thời gian xảy ra ngập lụt: Trong khoảng từ 15h00-19h00 ngày 06-08/7.

- Độ sâu ngập lụt lớn nhất 0,1 - 0,2m.

3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ngập lụt: Khu vực cửa sông Hồng cấp 2, sông Trà Lý cấp 1.

4. Cảnh báo tác động của ngập lụt: Triều cường gây ngập úng vùng trũng thấp khu vực ven biển, cửa sông Hồng, sông Trà lý.

Theo Đài KTTV Thái Bình