Chủ nhật, 26/03/2023, 15:47[GMT+7]

Dự án chiến lược bảo vệ môi trường sẽ phục hồi chất lượng môi trường

Thứ 5, 15/07/2021 | 16:45:31
1,176 lượt xem
Dự án Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đặt ra mục tiêu đến năm 2030, sẽ ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm của đa dạng sinh học…

Ảnh minh họa. Nguồn: Bích Liên

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa nghiệm thu dự án "Điều tra đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040".

Dự án đã đánh giá được kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổng thể của Chiến lược Bảo vệ môi trường (BVMT) quốc gia đến năm 2020, rút ra các bài học kinh nghiệm để xây dựng Chiến lược BVMT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Sản phẩm của dự án bao gồm báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng hợp và hồ sơ kèm dự thảo Chiến lược trình Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình xây dựng Chiến lược, nhóm thực hiện Dự án đã xin điều chỉnh tầm nhìn chiến lược đến năm 2050 để phù hợp với quy định của Luật BVMT năm 2020 và đã được phê duyệt.

Theo dự thảo chiến lược, mục tiêu đến năm 2030, sẽ ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm của đa dạng sinh học; góp phần nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp, phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước.

Tầm nhìn đến năm 2050, môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành và an toàn của nhân dân; đa dạng sinh học được gìn giữ, bảo tồn, bảo đảm cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội hài hòa với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp được hình thành và phát triển.

Theo nhận xét của Hội đồng nghiệm thu, dự án đã đánh giá được kết quả thực hiện Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng được Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đảm bảo tiến độ đề ra. Sản phẩm là các báo cáo được trình bày khoa học, rõ ràng.

Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng đưa ra một số ý kiến góp ý cho nhóm thực hiện dự án. Hội đồng cũng đề nghị nhóm thực hiện dự án cần rà soát kỹ lưỡng để tránh những lỗi kỹ thuật nhỏ và câu chữ chuẩn chỉnh; rà soát lại các nhiệm vụ đề xuất cho giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030. Ngoài ra, cần rà soát lại các chỉ tiêu cần đạt cho giai đoạn 5 năm và 10 năm tới để đảm bảo tính khả thi và sát với thực tế

Dựa vào đánh giá trên, Bộ TN&MT đã đồng ý thông qua kết quả thực hiện dự án do Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường thực hiện và đề nghị nhóm thực hiện dự án cần xem xét ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, sau đó, tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện./.

Theo dangcongsan.vn