Thứ 7, 04/02/2023, 16:07[GMT+7]

Thái Bình: Xây dựng môi trường doanh nghiệp xanh

Thứ 7, 24/12/2022 | 15:17:17
3,960 lượt xem
Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, những năm qua Thái Bình luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hầu hết các doanh nghiệp xây dựng mô hình doanh nghiệp xanh – sạch – đẹp, đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn hoặc đấu nối vào khu xử lý nước thải tập trung theo quy định, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Video: Tieu_diem_120.mp4?_t=1671869773

 Nhóm phóng viên