Thứ 5, 18/04/2024, 21:48[GMT+7]

Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường

Thứ 4, 06/03/2024 | 08:57:35
3,761 lượt xem
Bảo vệ môi trường, phát triển bền vững là yêu cầu cấp thiết trong hoạch định và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở tất cả các cấp, ngành, lĩnh vực. Chính vì vậy, những năm qua Thái Bình chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển.

Trạm xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Thái Bình.

100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải

Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Kiên định mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường (BVMT), Thái Bình đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, hạn chế và khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn công tác BVMT đã ban hành; sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ những nội dung hoặc văn bản không còn phù hợp với pháp luật và thực tế; cụ thể hóa kịp thời các chính sách, pháp luật mới ban hành vào thực tiễn của tỉnh; bảo đảm các văn bản được cụ thể hóa phù hợp với chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước, sát thực tế và khả thi. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác BVMT như quy hoạch, phát triển kinh tế gắn với BVMT, quy hoạch mạng lưới quan trắc, quy hoạch đa dạng sinh học, kế hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt, rác thải y tế...

Công tác BVMT được các ngành, các cấp và cộng đồng quan tâm; lồng ghép thực hiện các nội dung, nhiệm vụ BVMT vào trong các quy hoạch, kế hoạch, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng ưu tiên, thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường; bố trí các dự án vào khu, cụm công nghiệp bảo đảm phù hợp với tính chất, ngành nghề; hạn chế đầu tư dự án ngoài khu, cụm công nghiệp. Do vậy, nhiều chỉ tiêu, mục tiêu về môi trường đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt, có sự cải thiện dần qua từng năm và so với giai đoạn trước, nhất là các chỉ tiêu về tỷ lệ thu gom tại đô thị, nông thôn đạt yêu cầu, quy hoạch vị trí khu xử lý chất thải rắn thông thường tập trung của huyện, thành phố đã được xác lập và đưa vào quy hoạch sử dụng đất của huyện, thành phố giai đoạn 2021 - 2030; Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai thực hiện nền nếp kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh. Thu hút, khuyến khích và lựa chọn các nhà đầu tư, các loại hình sản xuất có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Công tác quan trắc môi trường được đẩy mạnh, hệ thống quan trắc tự động liên tục cũng được tăng cường nhằm kiểm soát ô nhiễm, giám sát các hoạt động phát thải, cung cấp cơ sở dữ liệu, cảnh báo chất lượng môi trường. Đến nay, 7/7 khu công nghiệp đã đầu tư xây dựng, hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt 100%; 7/36 cụm công nghiệp đã đầu tư xây dựng, hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung. 100% xã, thị trấn đã thành lập tổ thu gom rác thải, nòng cốt là hội phụ nữ và lao động nhàn rỗi; tỷ lệ thu gom đạt 90 - 95%.

BVMT phải đi trước, là mục tiêu phát triển bền vững

Trong quá trình phát triển kinh tế, chất thải từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các làng nghề, chất thải sinh hoạt được xác định là đối tượng chính gây tác động tiêu cực tới các thành phần môi trường tự nhiên gồm đất, nước và không khí. Trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng tới các mô hình phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, carbon thấp, công tác BVMT phải đi trước, là cơ sở, nền tảng cho sự phát triển kinh tế hài hòa với tự nhiên. Vì vậy, từ quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch BVMT, xây dựng các công trình xử lý nước thải, chất thải tập trung đều được thực hiện đồng bộ gắn với cam kết BVMT của doanh nghiệp. 

Ông Phạm Ngọc Kế, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải cho biết: Trong Quy hoạch tỉnh, huyện Tiền Hải xác định mục tiêu phát triển công nghiệp, đô thị gắn với phát triển phía Nam Khu kinh tế; phát triển kinh tế biển với thế mạnh về dịch vụ thương mại, du lịch và thủy hải sản, khai thác, chế biến dầu khí, khí mỏ; phát triển hạ tầng đô thị và nhà ở; phát triển nông nghiệp công nghệ cao kết hợp nông nghiệp truyền thống, bảo đảm phục vụ các vùng đô thị và du lịch ven biển; lấn biển để mở rộng không gian phát triển đô thị - công nghiệp - dịch vụ. Để hiện thực hóa mục tiêu này, huyện chú trọng công tác BVMT, hướng tới phát triển bền vững. Về xử lý nước thải, sẽ xây dựng các trạm xử lý nước thải sinh hoạt bảo đảm thu gom và xử lý. Tại các khu công nghiệp, chủ đầu tư sẽ đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải riêng để thu gom và xử lý nước thải tại chỗ. Đối với khu vực nông thôn, nước thải được xử lý sơ bộ trong các gia đình qua hệ thống bể tự hoại sau đó thoát chung vào hệ thống thoát nước mưa, tiến tới sẽ được thu gom đưa về khu xử lý nước thải tập trung của đô thị. Về quản lý chất thải rắn, toàn bộ rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển đến khu xử lý rác thải theo phương án xử lý chất thải rắn toàn tỉnh. Rác thải của Khu kinh tế được đưa về khu xử lý rác thải của Khu kinh tế tại huyện Thái Thụy. Rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển đến khu xử lý rác thải theo phương án xử lý chất thải rắn toàn tỉnh tại huyện diện tích khoảng 5 - 12ha.

Những giải pháp đồng bộ trong Quy hoạch tỉnh sẽ là động lực to lớn để Thái Bình tiếp tục có những cải cách, đổi mới, tiến bộ hơn nữa trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

100% các xã, thị trấn duy trì hiệu quả tổ thu gom rác thải sinh hoạt. Trong ảnh: Tổ thu gom rác thải xã Vũ Đoài (Vũ Thư).

Minh Nguyệt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày