Thứ 4, 31/05/2023, 08:04[GMT+7]

UBND tỉnh họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn

Thứ 6, 02/06/2017 | 14:27:51
1,081 lượt xem
Sáng ngày 2/6, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn để đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Đến hết tháng 5/2017, UBND tỉnh đã chấp thuận cho 29 dự án đầu tư xây dựng công trình nước sạch nông thôn, trong đó có 22 dự án đầu tư mới, 7 dự án nâng cấp, mở rộng. Ngoài ra, còn 27 dự án được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn WB được chuyển giao cho doanh nghiệp quản lý. 

Đến hết năm 2016, 100% các xã đã có đường ống cấp 1 đến trung tâm xã; mạng lưới đường ống dịch vụ đến các hộ dân đang được tiếp tục được triển khai hoàn thiện, tỷ lệ đấu nối cấp nước sạch của một số dự án đạt kết quả cao. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc cần được tháo gỡ như: dự án triển khai chậm tiến độ so với cam kết, một số dự án còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai lắp đặt đường ống dịch vụ và đấu nối do chưa thống nhất với nhân dân; tỷ lệ đấu nối, lắp đặt đồng hồ của các hộ dân còn thấp…

 

Lấy mẫu và xét nghiệm nước tại Công ty Cổ phần Phát triển Thủy Long.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành viên Ban Chỉ đạo và các doanh nghiệp đầu tư xây dựng công trình nước sạch đã vào cuộc tích cực để đến cuối năm 2016, 100% các xã đã có đường ống cấp 1 đến trung tâm xã. 

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nước sạch nông thôn để nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng nước sạch, nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch. Đưa tỷ lệ đấu nối, sử dụng nước sạch ở từng xã vào đánh giá thi đua của chính quyền địa phương, cơ sở. Tiếp tục kiểm tra, rà soát về chất lượng của các công trình theo tiêu chuẩn nước sạch phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân. Thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách dự án và UBND các huyện thường xuyên đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình nước sạch bảo đảm theo đúng tiến độ đã cam kết; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện rà soát tình hình đầu tư, hoạt động của các công trình nước sạch để kịp thời báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh quy hoạch mạng nước cấp nước sạch nông thôn đối với các dự án không bảo đảm tiến độ theo chủ trương đầu tư…

Phạm Hưng