Thứ 7, 23/09/2023, 22:28[GMT+7]

Hội phụ nữ thành phố trao thùng rác và hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn

Thứ 3, 19/12/2017 | 17:36:39
560 lượt xem
Chiều ngày 19/12, Hội phụ nữ thành phố Thái Bình tổ chức trao thùng rác và hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn.

Với mục đích  nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và người dân trong việc tham gia bảo vệ cảnh quan, môi trường sống, thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt từ gia đình, Hội phụ nữ thành phố đã tổ chức trao 30 thùng phân loại rác thải sinh hoạt và hướng dẫn cách phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn cho các hộ dân tổ 47 phường Bồ Xuyên và tổ 12, tổ 13, phường Phú Khánh.

Sau khi tổ chức làm điểm tại 2 phường, thành phố sẽ triển khai tuyên truyền việc thực hiện phân loại  rác thải sinh hoạt tại nguồn đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân để tổ chức thực hiện.

 Đức Dũng